Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Πτωχεπτικό Κώδικα

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020 08:28

Ποσό, ύψους 100.000.000 ευρώ ετησίως, από το 2021 μέχρι και το 2025, θα δαπανά το Κράτος για την επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων που προβλέπεται στο νέο Πτωχευτικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Στις δαπάνες που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών και την πτώχευση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων και θα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται:

  • ενδεχόμενη δαπάνη από την κατάπτωση της εγγύησης του Δημοσίου για την κάλυψη των αναγκών του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα
  • την καταβολή των δημόσιων πόρων που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων διενέργειας της πτωχευτικής διαδικασίας του άρθ.206
  • την καταβολή αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη α) της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, β) της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποίησης, και γ) του Πρωτοβάθμιου και Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
  • τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης  των διαχειριστών φερεγγυότητας, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί
  • την καταβολή ελάχιστης νόμιμης αποζημίωσης των διαχειριστών φερεγγυότητας από το Δημόσιο, το ύψος της οποίας θα καθοριστεί από έκδοσης σχετικής ΚΥΑ 

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2021 προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Διαδικασίες για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη στο πλαίσιο πρόληψης, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.
  • Διαδικασίες για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, μέσω της πρόβλεψης αποτελεσματικών εργαλείων για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών, όπως είναι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης, η διαμεσολάβηση και ο θεσμός της εξυγίανσης επιχειρήσεων. Στο στάδιο αυτό, το κράτος στηρίζει τα ευάλωτα νοικοκυριά μέσω κρατικής επιδότησης του δανείου α΄ κατοικίας.
  • Διαδικασίες κήρυξης πτώχευσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να καλύψουν τις οφειλές τους και ταυτόχρονη απαλλαγή τους από όλα τα χρέη, κατόπιν της ρευστοποίησης της περιουσίας τους. Και στο στάδιο αυτό το κράτος στηρίζει τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, μέσω της σύστασης ιδιωτικού Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα επιτρέπει την παραμονή του οφειλέτη στο ακίνητό του, με καταβολή μισθώματος, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εξώσεις.

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381