Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

"Εξοικονομώ" για επιχειρήσεις: Οι δικαιούχοι και οι παρεμβάσεις που θα επιδοτηθούν

Άρθρα Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 08:09

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευτεί ο οδηγός του προγράμματος "Εξοικονομώ" για επιχειρήσεις μέσω του οποίου θα επιδοτηθούν –μεταξύ άλλων- δικαιούχοι από τον τομέα του τουρισμού, του λιανεμπορίου, ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια. Το ποσό που θα διατεθεί διαμορφώνεται στα 450 εκατ. και κυρίαρχος στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων.

Βάσει του σχετικού σχεδιασμού μέσα από την «πριμοδότηση» για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα πρέπει να επιτευχθεί εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος "Εξοικονομώ" για επιχειρήσεις θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους, ενώ θα τονωθεί η δραστηριότητα και θα ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες. Το πλάνο αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής, κλπ. Επίσης, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης, διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης.

Συνολικά θα διατεθούν 450 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Πλέον βασική έμφαση θα δοθεί στην αυτονομία που μπορεί να προσφέρει η επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάνελ συνδεδεμένα με μπαταρίες σώρευσης πλεονάζουσας ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα αυτοκαταναλώνουν ενέργεια και θα έχουν χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματος. Από το σύνολο των επιδοτούμενων επιχειρήσεων εκτιμάται ότι 8.500 θα είναι μικρές και 1.200 μεσαίες καi μεγαλύτερες σε διάφορους παραγωγικούς τομείς, όπως στον τουρισμό, στον αγροδιατροφικό τομέα, κλπ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής αναμένεται να έχουν ιδιωτικά γραφεία και εμπορικά κτίρια. Το ύψος της επιδότησης θα καθορίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή (εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, κλπ), στην αποθήκευση, στη διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών (αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κλπ). Επίσης προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση τοιχοποιίας- δαπέδου, στέγης κλπ., ενεργειακά κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης, κλπ). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για την ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενεργειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές θα καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού.

Τελευταία Νέα