Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι δικαιούχοι θα επιδοτητούν με μεγαλύτερο ποσό

Άρθρα Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 06:24

Διπλάσιο ποσοστό επιδόματος θέρμανσης θα λάβουν οι νέοι δικαιούχοι οι οποίοι θα καταναλώσουν, για πρώτη φορά φέτος, πετρέλαιο ή υγραέριο ή άλλες μορφές καυσίμων, πλην φυσικού αερίου. Στους κερδισμένους περιλαμβάνονται τόσο τα νοικοκυριά που θα εγκαταλείψουν το κλιματιστικό ή το φυσικό αέριο όσο και τα νοικοκυριά που θα λάβουν για πρώτη φορά επίδομα θέρμανσης λόγω αύξησης των εισοδηματικών κριτηρίων.

Mε την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, διευρύνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος και κατά συνέπεια μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτών θα επιδοτηθεί φέτος. Δεν αλλάζουν τα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος και παραμένουν σε 180.000 ευρώ για αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο και 300.000 ευρώ για αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους.

 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

  • Αγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 16.000 ευρώ
  • Έγγαμος με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ
  • Έγγαμος με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ
  • Έγγαμος με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρώ
  • Έγγαμος με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα έως 33.000 ευρώ

Ταυτόχρονα με έκπτωση 25 λεπτά ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου 2022 όλοι οι καταναλωτές, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι του επιδόματος θέρμανσης. Στόχος είναι να ξεκινήσει η διάθεσή του με τιμή 1,35 ευρώ ή και χαμηλότερα, καθώς σε περίπτωση που ξεκινήσει να διατίθεται στα 1,60 ευρώ το λίτρο οι καταναλωτές θα το αγοράσουν 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συγκεκριμένη έκπτωση αφορά αποκλειστικά τον Οκτώβριο, καθώς η συνέχιση της επιδότησης θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το κόστος του μέτρου έχει υπολογιστεί στα 250 εκατ. ευρώ. Το επίδομα, για κάθε δικαιούχο, θα υπολογίζεται επί αυξημένου ποσού βάσης στα 350 ευρώ, από τα 300 ευρώ που ήταν πέρυσι. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα 350 ευρώ με τον συντελεστή επιδότησης, 0,12 έως 1,62, που έχει καθοριστεί ανάλογα με τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία του νοικοκυριού. Εάν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα, το ποσό που προκύπτει προσαυξάνεται κατά 20%.

Τελευταία Νέα