Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και δεν τήρησαν τους όρους απασχόλησης

Άρθρα Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 08:59

Βαριά πρόστιμα ετοιμάζει η ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις που έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και δεν τήρησαν τους όρους απασχόλησης. Με ειδοποιητήριο που βρίσκεται και στο MyBusiness support και στην ενότητα «Εφαρμογές/ Ενημέρωση για την βεβαίωση της Επιστρεπτέας Προκαταβολή», χιλιάδες επαγγελματίες καλούνται να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της Eπιστρεπτέας Προκαταβολής και μάλιστα έντοκα γιατί δεν διατήρησαν το προσωπικό τους κατά τον χρόνο που έπρεπε.

Στο ειδοποιητήριο (που στέλνεται και με email) αναφέρεται το ποσό που πρέπει να επιστραφεί ενώ υπάρχει και η ένδειξη (ΔΠ) που παραπέμπει στην ρήτρα απασχόλησης. Στο στόχαστρο και της ΑΑΔΕ μπαίνουν οι επιχειρήσεις που πήραν τα κρατικά δάνεια της Επιστρεπτέας Προκαταβολής αλλά παραβίασαν την ρήτρα απασχόλησης. Όλοι αυτοί απειλούνται με βαριά πρόστιμα, δηλαδή με επιστροφή του ποσού που πήραν και μάλιστα εντόκως, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.ΕΡΓΑ Μέσα από διασταυρώσεις η ΑΑΔΕ έχει διαπιστώσει εάν τηρήθηκε το απαιτούμενο επίπεδο απασχόλησης στις διάφορες περιόδους χορήγησης των δανείων και τώρα ρίχνει «ποινές». Οι παραβάτες θα πρέπει ή να πληρώσουν, έντοκα, ολόκληρο το ποσό που πήραν (χωρίς δηλαδή το κούρεμα εως 75%) ή να το εντάξουν στην πάγια ρύθμιση οφειλών.

Υπενθυμίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για το «κούρεμα» της οφειλής ήταν η διατήρηση του απαιτούμενου επίπεδου απασχόλησης στις διάφορες περιόδους που αναφέρονται στα πλαίσια των επιστρεπτέων προκαταβολών. Ειδικά οι επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις από την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3 υποχρεούνταν να διατηρήσουν από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων προστίθεται για τον μήνα Αύγουστο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).
 
Για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Για τον υπολογισμό, στον αριθμό των εργαζομένων αναφοράς προστίθεται για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020 σωρευτικά ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ).

Τελευταία Νέα