Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία σε όσους δεν προσκόμισαν δικαιολγητικά ή δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους

Άρθρα Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2022 08:07

Δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες επιχειρήσεις που απέλυσαν προσωπικό και δεν τήρησαν την ρήτρα απασχόλησης ή άλλες υποχρεώσεις τους δίνει η κυβέρνηση προκειμένου να κρατήσουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή που έλαβαν. 

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, με κοινή υπουργικήαπόφαση θα προβλεφθούν τα εξής:

1) για όσους έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή αν και τους έλειπαν δικαιολογητικά, παρατείνεται μέχρι 30/12/2022 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για όσες επιχειρήσεις- δικαιούχους δεν έχουν ακόμη υποβάλει πλήρως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λήψη της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

2) για όσους απέλυσαν προσωπικό, αν μία επιχείρηση κατήγγειλε τη σύμβαση ενός εργαζομένου, αλλά προσέλαβε στη συνέχεια κάποιον άλλον θα θεωρείται ότι πληροί το κριτήριο διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Με τη νέα απόφαση αλλάζει αναδρομικά- έως και 2 χρόνια μετά- το κριτήριο διατήρησης του μέσου όρου του αριθμού των εργαζομένων, βάσει στοιχείων του ΕΡΓΑΝΗ:

  • μέχρι τώρα απαγορεύονταν οι απολύσεις για όσες επιχειρήσεις ζητούσαν να λάβουν Επιστρεπτέα αφού θα έπρεπε να υπάρχει μηδενική διαφορά, στον μέσο όρο των εργαζομένων κάθε μήνα
  • αν προχώρησαν όμως σε απολύσεις, πλέον θα θεωρείται πως έχει τηρηθεί η ρήτρα απασχόλησης, αρκεί η διαφορά του μέσου όρου εργαζομένων κατά τους μήνες υποχρέωσης διατήρησης να διαφέρει κατά λιγότερο από μία μονάδα (έναντι του μηδενός που ίσχυε ως τώρα) σε σχέση με τον αρχικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση.

Με βάση τα παραπάνω, για όσες επιχειρήσεις κλήθηκαν να επιστρέψουν τα λεφτά κατόπιν διασταύρωσης στις 2/11/2022, θα ακυρωθούν τα εκκαθαριστικά και θα εκδοθούν νέα, εάν προσκομίσουν στοιχεία ότι εντάσσονται στις 2 αυτές κατηγορίες και πως δεν ισχύουν πλέον οι λόγοι απόρριψης. Ωφελημένοι βγαίνουν από την απόφαση και όσοι ακόμα δεν καταθέσουν δικαιολογητικά ή απέλυσαν εργαζόμενους χωρίς να προσλάβουν άλλους ξανά, αφού παρατείνεται μέχρι τις 31/1/2023, η διορία για να επιστρέψουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά Επιστρεπτέας προκαταβολής τα οποία εισέπραξαν.

Τελευταία Νέα