Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Έντυπο Ε9: Ηλεκτρονικά έχει υποβληθεί για 6 στις 10 μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα με την εφαρμογή myPROPERTY

Άρθρα Τρίτη, 01 Αυγούστου 2023 06:50

Ηλεκτρονικά και χωρίς να γίνεται καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους υποβάλλεται το εντυπο Ε9 για 6 στις 10 μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής myPROPERTY. Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν υποβληθεί αυτόματα πάνω 8.200 δηλώσεις Ε9. 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι για την αυτόματη υποβολή Ε9 είναι τα εξής:

  • Πριν υποβάλουν ηλεκτρονικά στο myPROPERTY τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων  θα πρέπει να γίνει η επικαιροποίηση από τον πωλητή των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο αποκτών το ακίνητο με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη δικαίωμα επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
  • Μόλις αναρτήσει ο συμβολαιογράφος το συμβόλαιο στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ  myPROPERTY, μετά  δημιουργείται αυτόματα το Ε9 για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή και πωλητή) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας που αφορούν είτε τον πίνακα 1 είτε τον πίνακα 2 αυτής.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι τα εξής:

  • Για τον μεταβιβάζοντα: Τα πεδία που σχετίζονται με την περιγραφή του ακινήτου θα πρέπει να συμπληρωθούν με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου . Και μετά  αυτά αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο Περιουσιολόγιο.
  • Για τον αποκτώντα που δεν έχει δικαίωμα στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο: Τα πεδία που σχετίζονται με την περιγραφή του ακινήτου θα πρέπει να συμπληρωθούν με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου. Και  αυτά θα αντληθούν από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του μεταβιβάζοντα.
  • Για όλους τους συμβαλλομένους:

Α. Τα πεδία που αφορούν το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος, το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ακινήτου, το έτος γέννησης και τον ΑΦΜ του επικαρπωτή συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο myPROPERTY.

Β. Τα πεδία «αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία Συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή myPROPERTY.

Γ. Η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» της δήλωσης στοιχείων ακινήτων συμπληρώνεται με τον κωδικό 1, σε περίπτωση δήλωσης νέου ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος, με τον κωδικό 2, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος ή με τον κωδικό 3, σε περίπτωση διαγραφής του ακινήτου / εμπράγματου δικαιώματος. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογούμενου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

Τελευταία Νέα

ποιοι είμαστε

Το Λογιστικό Γραφείο  More than tax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και έμπιστο σύμβουλο σε ό,τι αφορά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις λύσεις που τους συμφέρουν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα που προκύπτουν με ποιότητα, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αποτέλεσμα της προσωπικής ενασχόλησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η υψηλή πιστότητα των πελατών μας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα.

λογιστικο - φοροτεχνικο γραφειο

MoreThanTax - Μαρία Λιαράκου

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381

map