Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και λουκέτα σε ψηφιακές πλατφόρμες που δεν διαβιβάζουν τα δεδομένα των συναλλαγών με τους χρήστες

Άρθρα Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 07:11

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου το οποίο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι ψηφιακές πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα δεδομένα των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι χρήστες τους προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις στοιχείων.

 

Στο νομοσχέδιο ππεριλαμβάνονται επίσης:

  • Πρόστιμα από 100 έως και 500.000 ευρώ για τις ψηφιακές πλατφόρμες που μισθώνουν ακίνητα ή παρέχουν υπηρεσίες ή πωλούν αγαθά και δεν συνεργάζονται με την ΑΑΔΕ και αναστολή της λειτουργίας τους.  Ακόμα θα επιβάλλονται πρόστιμα  έως 200.000 ευρώ  σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με POS.
  • Διπλασιασμός των προστίμων έως και 1 εκ. ευρώ σε περίπτωση υποτροπής σε διάστημα 5ετίας και τετραπλασιαμός τους εάν εντοπιστεί παράβαση για τρίτη φορά ανεξάρτητα από  τον χρόνο τέλεσης της. Εάν δεν υπάρχει συνεργασία, τότε επιβάλλεται επιπλέον διακοπή της πρόσβασης στους ιστότοπους  των ψηφιακών πλατφορμών.  Επίσης θα κλείνουν οι λογαριασμοί των πωλητών που δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία  στις πλατφόρμες αλλά θα γίνεται και παρακράτηση των πληρωμών.

Στόχος είναι να εντοπιστούν τα αδήλωτα εισοδήματα και να περιοριστεί η φοροδιαφυγή από τις συναλλαγές που γίνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών και τα δεδομένα να συλλέγονται από τις πλατφόρμες  και να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση και την επιβολή κάθε είδους φόρων, δασμών ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.Αφορά το εισόδημα που αποκτάται από διασυνοριακές και μη δραστηριότητες στους παρακάτω κλάδους:

  • Μίσθωση ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων κατοικίας και εμπορικών ακινήτων, καθώς και κάθε άλλης ακίνητης περιουσίας και χώρων στάθμευσης.
  • Προσωπική υπηρεσία.
  • Πώληση αγαθών.
  • Μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς.

Τελευταία Νέα