Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Σχεδόν 2.000 επιχειρήσεις αιτήθηκαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Άρθρα Κυριακή, 05 Απριλίου 2020 10:35

Συνολικά 5.450 επιχειρήσεις είχαν επισκεφθεί έως χθες την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», εκ των οποίων οι 1.920 υπέβαλαν οριστική αίτηση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας,σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιστρεπτέα Προκαταβολή απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS). Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται τυποποιημένα από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα, ωστόσο, προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις εργαζόμενων. Οι αιτήσεις για την επιστρεπτέα προκαταβολή θα υποβάλλονται έως και τις 10 Απριλίου 2020.

Τελευταία Νέα