Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ενεργοποιείται και η πλατφόρμα για την αποζημίωση των ελεύθερων επαγγελματιών

Άρθρα Δευτέρα, 06 Απριλίου 2020 13:07

Έως αύριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα όπου θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν πληγεί από την εξάπλωση του κορωνοϊού. 

Η εν λόγω πλατφόρμα αφορά περίπου 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που απασχολούν έως και 5 άτομα προσωπικό. Από την πλατφόρμα εξαιρούνται οι  επιστήμονες, οι οποίοι για το μήνα Απρίλιο δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ, εφόσον λάβουν μέρος στα επιδοτούμενα σεμινάρια τηλεκπαίδευσης. Η καταβολή των 800 ευρώ για τις κατηγορίες αυτές θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα μετά το Πάσχα. Πιο συγκεκριμένα, η αποζημίωση των 800 ευρώ θα αφορά διάστημα 45 ημερών και δικαιούχοι θα είναι αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής, πλήν των ανώνυμων εταιρειών. Προϋπόθεση είναι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να απασχολούν έως πέντε άτομα προσωπικό καθώς και να μην έχουν υποβάλλει μηδενική δήλωση ΦΠΑ τους τελευταίους έξι μήνες. Σε περίπτωση εταιρείας, το επίδομα των 800 ευρώ πιστώνεται στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα δοθεί επίδομα για κάθε εταίρο χωριστά αλλά μια φορά στο όνομα της επιχείρησης.

Τελευταία Νέα