Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Παράταση επανυποβολής αιτήσεων για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Άρθρα Τετάρτη, 27 Μαϊος 2020 06:32

Την δίμηνη παράταση για τη σταδιακή επανυποβολή αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης, που θα έπρεπε να επανυποβληθούν Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας με στόχο να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις κοινωνικές υπηρεσίες και τα κέντρα κοινότητας.

Ο προγραμματισμός των επανυποβολών αιτήσεων που παρατάθηκαν, αποτυπώνεται ως εξής:

Μήνας Έγκρισης Μήνας Αρχικής Επανυποβολής Μήνας Επανυποβολής 
Οκτώβριος 2019 Απρίλιος 2020  Ιούνιος 2020 
Νοέμβριος 2019 Μάιος 2020  Ιούλιος 2020 

 

Όσον αφορά στις αιτήσεις που δεν παρατάθηκαν, θα υποβληθούν κανονικά στο μήνα επανυποβολής τους ως εξής:

 Μήνας Έγκρισης Μήνας Επανυποβολής 
 Δεκέμβριος 2019 Ιούνιος 2020 
 Ιανουάριος 2020 Ιούλιος 2020 Τελευταία Νέα