Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Μετά τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έρχεται η ΓΕΦΥΡΑ

Άρθρα Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 10:04

Την εφαρμογή, από 1ης Αυγούστου, του νέου προγράμματος «Γέφυρα» που αφορά στους δανειολήπτες ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας. 

Το πρόγραμμα θα αφορά την επιδότηση δόσεων δανείων για όσους έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού και, συγκεκριμένα, τα ποσοστά της επιδότησης θα φτάνουν στο 90% για τους συνεπείς «πράσινους» δανειολήπτες. Θα διατηρούνται για 3 μήνες, αλλά τον 4ο και τον 7ο μήνα θα μειώνονται σε 80% και 70% αντίστοιχα. Αισθητά χαμηλότερα ποσοστά επιδότησης θα ισχύσουν για όσους έχουν δάνειο σε καθυστέρηση ή στον Τειρεσία. 

Δικαιούχοι είναι οι εξής: 

  • Φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους
  • Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους
  • Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους 
  • Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής
  • Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
  • Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο

24-stegastika-daneia_large.jpg

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ.Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί και οδηγούνται σε πλειστηριασμό, με σκοπό να αποτραπεί αυτός επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

Τελευταία Νέα