Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Νέες υπηρεσίες στον e-ΕΦΚΑ

Άρθρα Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 06:45

Τρεις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες είναι πλέον διαθέσιμες στον e-ΕΦΚΑ. 

Πρόκειται για τις εξής: 

  • Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας.
  • Μεταβολή δραστηριότητας στις περιπτώσεις επέκτασης ή διακοπής Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.
  • Λήξη ασφάλισης, στις περιπτώσεις διακοπής ατομικής δραστηριότητας.

Οι νέες υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης/ δήλωσης απογραφής, μεταβολής δραστηριότητας ή λήξης της ασφάλισης εξασφαλίζοντας αυτοματοποιημένα:

  • ορθή ασφαλιστική και εισφοροδοτική κατάταξη μέσω πλαισίου στοχευμένων ερωτήσεων
  • χορήγηση των προβλεπομένων βεβαιώσεων
  • διαλειτουργία με την ΑΑΔΕ για τη διαπίστωση της/των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εκκινούν, μεταβάλλονται ή διακόπτονται
  • ένταξη στο Μητρώο Ασφαλισμένων και έναρξη ασφάλισης
  • έναρξη εισφοροδότησης στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία
  • χορήγηση των Διοικητικών Πράξεων που συνοδεύουν την έναρξη και διακοπή ασφάλισης

Τελευταία Νέα