Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους

Άρθρα Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2020 08:46

Έκτακτο επίδομα, ύψους 400 ευρώ, θα χορηγηθεί εντός του Δεκεμβρίου σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, ως συνέχεια της στήριξης των 600 ευρώ που είχε πιστωθεί στους επαγγελματίες αυτούς τον περασμένο Απρίλιο.

Το επίδομα αφορά περίπου 90.000 δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους με χαμηλά εισοδήματα, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με άλλες οφειλές του Δημοσίου. Θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια και θα προέρχεται από τις εισφορές για τον κλάδο ανεργίας. 

Σχετική διάταξη θα ενταχθεί στο εργασιακό νομοσχέδιο με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται:

Σε δικηγόρους και μηχανικούς που υπάγονται στον eΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του CONID 19 είχαν συμπεριληφθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Στους οικονομολόγους που είναι ασφαλισμένοι στον  eΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του CONID 19 είχαν συμπεριληφθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ. 

Τελευταία Νέα