Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Δημόσιο: Περνάει στην ψηφιακή εποχή με τις e-υπηρεσίες

Άρθρα Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021 09:02

Στην ψηφιακή εποχή έχουν περάσει πλέον οι περισσότερες δηλώσεις, τα πιστοποιητικά και οι συναλλαγές με Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, την Πολεοδομία και άλλους φορείς προκειμένου να περιοριστούν οι επισκέψεις των πολιτών στις υπηρεσίες του Δημοσίου.

 
Καθημερινά εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του gov.gr ή τις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ προκειμένου να εξυπηρετηθούν με το πάτημα ενός κουμπιού. Σε λίγους μήνες, και συγκεκριμένα από την 1η Απριλίου 2021, θα ξεκινήσει για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myDATA». Μάλιστα, τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα «myDATA», με διαφορετική προθεσμία και όχι αργότερα από τις 31.10.2021, ώστε να διαμορφωθεί η ολοκληρωμένη εικόνα κάθε επιχείρησης στα ηλεκτρονικά βιβλία για το 2021.Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις, μέσω μιας πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ).
 

Μαζί όμως με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση των αγαθών και των υπηρεσιών. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ θα διαβιβάζεται και θα καταχωρίζεται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων- εξόδων των επιχειρήσεων, θα γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών και θα διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους. Ουσιαστικά την ώρα που θα πραγματοποιείται μια συναλλαγή θα ενημερώνεται αυτόματα η Ανεξάρτητη Αρχή  και θα μπορεί να διασταυρώνει αυτόματα όλα τα στοιχεία μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Με 5 «κλικ» στο ποντίκι του υπολογιστή μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες οχημάτων που επιθυμούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά πινακίδες να το πράξουν χωρίς να επισκεφθούν την Εφορία τους, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας «myCAR» (mycar.aade.gov.gr) και είναι υπεραπλουστευμένη, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Τελευταία Νέα