Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ: Έως τις 9 Μαϊου η υποβολή των αιτήσεων με επιδοτήσεις έως και 50.000

Άρθρα Πέμπτη, 06 Μαϊος 2021 05:28

Έως την Κυριακή θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων για επιδοτήσεις δόσεων επιχειρηματικών δανείων, μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ, που φτάνουν έως και τα 50.000 ευρώ τον μήνα. Ήδη, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 18.000 αιτήσεις.


Η διαδικασία είναι απλή, χωρίς να χρειάζεται συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων. Μάλιστα, όσοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση θα λάβουν αναδρομικά επιδότηση και για τον μήνα Απρίλιο. Το Κράτος καλύπτει τα δάνεια ακόμη και ατομικών επιχειρήσεων, που δεν έχουν υπαλλήλους. Να διευκρινιστεί ότι τα ποσά που χορηγεί το κράτος για την επιδότηση δεν επιστρέφονται. Μέσω του ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, καταβάλλονται ποσά που αγγίζουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ τον μήνα για να καλυφθούν αντίστοιχου ύψους δόσεις δανείων. Χιλιάδες επιχειρήσεις, λοιπόν, μπορούν να διεκδικήσουν επιδότηση της δόσης των δανείων τους που θα φτάνει έως και 90% για 8 ολόκληρους μήνες!! Η καταβολή της πρώτης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του http://www.keyd.gov.gr ή του http://ofeiles.gov.gr.

 Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την συγκεκριμένη ημερομηνία μόνον για τα δάνεια που ήταν εξυπηρετούμενα ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν με την τράπεζα και κατόπιν να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης. Το Γέφυρα 2 αφορά μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επιχειρηματιών- επιτηδευματιών, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια. Απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

 
 

Τα κριτήρια για ατομικές επιχειρήσεις είναι τα εξής:

 • Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το εισόδημα κατά περίπτωση, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ.
 • Το ποσό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τρία εξαρτώμενα μέλη.
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ,
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως μετοχές και ομόλογα, αξίας έως 40.000 ευρώ
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία, μη υποθηκευμένη, αξίας έως 600.000 ευρώ
 • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά του Δημοσίου οφειλών να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ ανά πιστωτή

Οι προϋποθέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Να έχει έως 250 άτομα προσωπικό,
 • Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ,
 • Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 21.250.000 ευρώ
 • Να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως μετοχές και ομόλογα, αξίας έως 3.187.500 ευρώ και
 • Να διαθέτει ακίνητη περιουσία, μη υποθηκευμένη, αξίας έως 45 εκατ. ευρώ.

Για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου διαμορφώνεται ως εξής:

 • Εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.
 • Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Τελευταία Νέα