Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Μείωση ενοικίου: Επεκτείνεται και το Μάιο- Ποιοι δικαιούνται "κούρεμα" και ποιοι πλήρη απαλλαγή

Άρθρα Τρίτη, 11 Μαϊος 2021 09:49

Επεκτείνεται και το Μάιο το μέτρο της μείωσης ενοικίου και της πλήρους απαλλαγής από το μίσθωμα ενώ για τα ενοίκια Απριλίου παρέμεινε η διευκόλυνση της προκαταβολής των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν γι’ αυτά τα ενοίκια δήλωση Covid για τον μήνα Μάρτιο, στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου.

 
Για να ισχύσει το ευνοϊκό μέτρο των προκαταβολών αποζημιώσεων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
 
  • Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
  • Ο εκμισθωτής- νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής- επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
  • Ο μισθωτής- εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο 
Για τα ενοίκια Μαίου, το «κούρεμα» 100% αφορά τους εξής κλάδους και περιπτώσεις: εστίαση, πολιτισμός, αθλητισμός, τουρισμός, μεταφορές και κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στους παραπάνω κλάδου θα λάβουν αποζημίωση που θα υπολογίζεται στο 80% του αρχικού ενοικίου. Για τον Μάιο δεν θα ισχύσει έκπτωση ενοικίου 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι αυτής της μείωσης θα είναι μόνο οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας τον Μάιο. Οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα της μείωσης ενοικίου για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας. Οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο, θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας.
 

Τελευταία Νέα