Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Τέλη κυκλοφορίας: Εντός Νοεμβρίου η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων

Άρθρα Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 06:54

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2022 των οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 01/01/2021, επειδή τα οχήματα αυτά εκπέμπουν ρύπους διοξειδίου του άνθρακα λιγότερο από 122 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, θα έχουν μηδενικά τέλη. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής, τα τέλη θα υπολογίζονται με βάση τις τιμές εκπομπών CO2 ανά χιλιόμετρο σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) όπως αναγράφονται στη άδεια του οχήματος.

Πιο συγκεκριμένα για ΙΧ με άδεια κυκλοφορίας από 01/01/2021 θα ισχύσουν τα εξής:

0- 122 γρ/χλμ-> 0 ευρώ

123 – 139 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 0,64

140 – 166 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 0,70

167 – 208 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 0,85

209 – 224 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 1,87

225 – 240 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 2,20

241 – 260 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 2,50

261 – 280 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 2,70

Άνω των 281 γρ/χλμ-> Εκπομπές CO2 x 2,82

 

Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες οχημάτων αναμένεται να καταβάλλουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας με την προηγούμενη χρονιά ενώ υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. 

 

Τελευταία Νέα