Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

MyData: Σε ισχύ από σήμερα η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών στο σύστημα

Άρθρα Δευτέρα, 01 Νοεμβρίου 2021 07:59

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, έπειτα από πολύμηνες παρατάσεις, η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών εσόδων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στο myData.

Οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που θα χρησιμοποιήσουν από σήμερα τα ηλεκτρονικά βιβλία θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Στην πλατφόρμα myDΑΤΑ διαβιβάζονται υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων.

2. Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 ή την 1η Νοεμβρίου 2021 διαβιβάζονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έως και την 31η Μαρτίου 2022.

3. Για το έτος 2021 δεν προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση μη διαβίβασης των στοιχείων.

4. Για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση της εφαρμογής «timologio» για την τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών στο myData.

5. Μέσω της εφαρμογής «timologio», ακολουθώντας ορισμένα απλά βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν:

-να διαμορφώσουν το προφίλ τους,

-να συνθέσουν το πελατολόγιό τους,

-να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και

-να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κλπ).

6. Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myData (έσοδα) του επαγγελματία και στο myData της επιχείρησης- πελάτη (έξοδα). Ο επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών. Η εφαρμογή «timologio» δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

7. Από την 1η Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει να τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Αυτόματη ανάρτηση των τιμολογίων για τις μεγάλες επιχειρήσεις και ηλεκτρονική καταχώρηση έως τις 20 του επόμενου μήνα για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Επίσης, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αποστόλου Βεσυρόπουλου παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2021 ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Τελευταία Νέα