Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Πολυκατοικίες: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος θέρμανσης

Άρθρα Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 08:39

Αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να χάσουν το επίδομα θέρμανσης βρίσκονται πολυκατοικίες, κτίρια, κλπ καθώς δεν διαθέτουν ΑΦΜ. Για να συγκαταλέγονται στους δικαιούχους θα πρέπει να εκδώσουν ΑΦΜ ως 15 Δεκεμβρίου 2021.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το πρόβλημα εντοπίζετια στο ότι δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία, οπότε θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιος θα αναλάβει ρόλο διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος στην πολυκατοικία, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους ποιανού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας στην εφαρμογή του επιδόματος θέρμανσης. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτείται να συμφωνήσει το σύνολο της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας για να μπορέσει ο διαχειριστής να βγάλει ΑΦΜ. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο σχετικά με το αν οι διαχειριστές υποχρεούνται στην υποβολή Ε9 για κοινόχρηστους χώρους, για νέα ή παλιά κοινόχρηστα διαμερίσματα τα οποία νοικιάζουν. Πέραν από τα παραπάνω για την έκδοση ΑΦΜ πολυκατοικίας απαιτούνται τα εξής φωτοαντίγραφα:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας διαχειριστή,
  • Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας,
  • Αντίγραφο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης όπου ορίζεται ο διαχειριστής,
  • Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης όπου για την έκδοση ΑΦΜ στην πολυκατοικία,
  • Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου (Δ211) κλπ

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα myΘέρμανση και να επιλέξει την εφαρμογή Διαχείριση Χιλιοστών Πολυκατοικίας. Με την εφαρμογή αυτή, ο διαχειριστής εισάγει τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται από ενοίκους μονοκατοικιών που έχουν ατομικό καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης ή από ενοίκους ολιγοκατοικιών, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα πετρελαίου θέρμανσης.

Ο διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος των πολυκατοικιών ή η εταιρία διαχείρισης πολυκατοικίας δηλώνει στην εφαρμογή τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας.
  • Τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει.
  • Τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία.
  • Τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης.
  • Το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής. 

Η ενεργοποίηση αυτή δεν μπορεί να γίνει μετά την 15η Δεκεμβρίου 2021. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της και το άθροισμα των χιλιοστών θα πρέπει να είναι 1.000 ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος.

Τελευταία Νέα