Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# απαλλαγη

Πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου Μαρτίου για τις επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή δίνει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία στις 26 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίες είτε θα πληρώσουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ ή θα έχουν απαλλαγή. 

Στα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλουν η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ προκειμένου να τον εξοφλήσουν έως τον Φεβρουάριο του 2021. Και φέτος, πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο ενώ απαλλάσσονται από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eservices.cityofathens.gr/login μπορούν να αιτούνται την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει υποχρεωτικά την δραστηριότητα τους λόγω της εξάπλωση τους κορωνοϊού.

Τελευταία Νέα