Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# αρση ακινησιας

Τη δυνατότητα να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα θα έχουν οι πολίτες, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτήν προβλέπεται ότι πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία της άρσης ακινησίας και της αναλογικής πληρωμής τελών κυκλοφορίας ενώ βασική προϋπόθεση είναι η πληρωμή του φόρου προ της παράδοσης των πινακίδων.

Τελευταία Νέα