Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονικά και χωρίς να γίνεται καμία ενέργεια από τους φορολογουμένους υποβάλλεται το εντυπο Ε9 για 6 στις 10 μεταβιβάσεις ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής myPROPERTY. Πιο συγκεκριμένα, σε διάστημα 20 ημερών, έχουν υποβληθεί αυτόματα πάνω 8.200 δηλώσεις Ε9. 

Αυτόματα και χωρίς λάθη που οδηγούν σε επιπλέον χρεώσεις στον ΕΝΦΙΑ συμπληρώνεται και υποβάλλεται πλέον το Ε9 για τους φορολογούμενους που πωλούν η αγοράζουν ακίνητα. Η αυτόματη δημιουργία και υποβολή του Ε9 έχει ήφη τεθεί σε λειτουργία και εντός των πρώτων 20 ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής έχουν υποβληθεί αυτόματα πάνω από 8.200 δηλώσεις Ε9. 

Δικλείδες ασφαλείας για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ για όσους φορολογούμενους ασφαλίσουν τις κατοικίες τους από σεισμό, πλημμύρα, φωτιά σχεδιάζει να βάλει το υπουργείο Οικονομικών. Στόχος να αποτραπούν φαινόμενα ασφάλισης ακριβών κατοικιών με «εικονικά» συμβόλαια προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να «κουρέψουν» κατά 10% τα μεγάλα ποσά ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν για τα ακίνητά τους.

Περιθώριο 10 ημερών έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει ακόμα στην Εφορία μισθωτήρια που έχουν λήξει ή ξέχασαν να εμφανίσουν και δεν έχουν υποβάλει τροποποιητική δήλωση Ε9 για να διορθώσουν τυχόν λάθη η παραλείψεις στα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης. 

Έως τις 31 Μαρτίου 2023 θα πρέπει να τροποποιήσουν το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν στην εφορία τις αλλαγές που έγιναν έως και το 2022 στα στοιχεία των ακινήτων τους συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων. Η εν λόγω προθεσμία αφορά στους πολίτες που απέκτησαν ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά ή πούλησαν ή αποκάλυψαν «ξεχασμένα» τετραγωνικά μέτρα στους δήμους.

Τελευταία Νέα

ποιοι είμαστε

Το Λογιστικό Γραφείο  More than tax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και έμπιστο σύμβουλο σε ό,τι αφορά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις λύσεις που τους συμφέρουν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα που προκύπτουν με ποιότητα, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αποτέλεσμα της προσωπικής ενασχόλησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η υψηλή πιστότητα των πελατών μας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα.

λογιστικο - φοροτεχνικο γραφειο

MoreThanTax - Μαρία Λιαράκου

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381

map