Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# ηλεκτρονικά βιβλία

Την παράταση της υποχρεωτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα οι επιχειρήσεις οι οποίες το διάστημα αυτό αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης.

Κίνητρα για όσες επιχειρήσεις υιοθετήσουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου για την έκδοση και λήψη παραστατικών πωλήσεων για τα φορολογικά έτη, από 1/1/2020 μέχρι και το 2022, προβλέπει η νομοθεσία.

Ξεκίνησε σήμερα η πιλοτική ψηφιακή διαβίβαση στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα.

Μετά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, υπηρεσία η οποία τίθεται σε εφαρμογή με την πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, έρχονται και τα ηλεκτρονικά βιβλία.

Τελευταία Νέα