Όχι απλά ένα Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, εργασιακά ή ασφαλιστικά ζητήματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

# ηλεκτρονική πλατφόρμα

Με e-δικαιολογητικά ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών των περισσότερων φορέων του Δημοσίου μέσω της νέας εφαρμογής «Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών Δαπανών» (ΗΔΔ), η οποία τέθηκε σε εφαρμογή.

Τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να δηλώνουν τα πραγματικά τετραγωνικά των ακινήτων τους ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος. 

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη νέα πάγια ρύθμιση των 24 έως 48 δόσεων. Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών γίνονται οι τελευταίες «προσημειώσεις» ώστε η νέα πλατφόρμα να κάνει «πρεμιέρα» στις αρχές Φεβρουαρίου.

Τελευταία Νέα