Σύσταση επιχειρήσεων και τήρηση βιβλίων επιχείρησης

Η λογιστική τήρηση των βιβλίων και στοιχείων μιας επιχείρησης περικλείει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και ποικίλλει βάσει του μεγέθους και του είδους της επιχείρησης. Η σωστή τήρηση των βιβλίων αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα οργάνωσης μιας επιχείρησης.

Δεδομένου ότι οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις για το τι ισχύει είναι ραγδαίες και συνεχόμενες, επενδύουμε:

  • στη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας με επαγγελματική κατάρτιση σε όλους τους τομείς
  • σε πλήρως εξοπλισμένη έντυπη και ψηφιακή φορολογική- εργατική- εμπορική βιβλιοθήκη
  • σε ειδικό σύστημα συγκέντρωσης νομοθετικών διατάξεων, το οποίο μας προσφέρει άμεση ενημέρωση για τις μεταβολές της νομοθεσίας

Τελευταία Νέα