Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η σωστή έκδοση της μισθοδοσίας, σημαίνει τη διασφάλιση της εταιρείας σας έναντι όλων των καθημερινών κινδύνων λόγο των αλλαγών στο νόμο. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες απαντήσεις για τη δική σας μοναδική περίπτωση, γρήγορα, σωστά και αποδοτικά.

Στη More Than Tax παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μισθοδοσίας αλλά και εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σας.

Με τη χρήση εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος μισθοδοσίας, παρέχεται συνεχής καθημερινή επιχειρηματική πληροφόρηση του πελάτη καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Δεδομένου ότι η εργατική νομοθεσία συνεχώς τροποποιείται, επενδύουμε στη διαρκή εκπαιδευτική κατάρτιση των στελεχών μας ώστε να προσφέρουμε στον πελάτη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση.

Τελευταία Νέα