Ασφαλιστικά Ζητήματα

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικά, φορολογικά ή εργασιακά ζητήματα καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονικά πλέον η ασφαλιστική ενημερότητα για ελεύθερους επαγγελματίες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 12:14

Ηλεκτρονικά θα εκτελείται στο εξής μια σειρά από υπηρεσίες του eΕΦΚΑ που αφορούν σε 1.500.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, έπειτα από Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συγκεκριμένα. δίνεται η δυνατότητα στις παραπάνω κατηγορίες να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του eΕΦΚΑ τις εξής συναλλαγές:

  • Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη στην ΑΑΔΕ
  • Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον eΕΦΚΑ
  • Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας
  • Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες
  • Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Τελευταία Νέα