Ασφαλιστικά Ζητήματα

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικά, φορολογικά ή εργασιακά ζητήματα καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Μια στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 07:19

Σαφής αδυναμία να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, να διατηρήσουν το προσωπικό τους αλλά και να ενταχθούν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρουσιάζει μια στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, μια στις τρεις  επιχειρήσεις (33,4%) δηλώνει ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις. Τα μεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών (39,4%), στις μικρότερες με βάση τον τζίρο επιχειρήσεις  (40,8%) και στις επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό (43,5%).

9235bb8842dd4f91b5228276edd45b4d.jpg

Την ίδια ώρα, δυο στις δέκα (21,1%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό το προσωπικό τους να μειωθεί το επόμενο εξάμηνο. Μετά από ανάλυση των στοιχείων της έρευνας, εκτιμάται πως μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου 190.000 θέσεις εργασίας. 

ea8e9a374ba6445d831d785e9d395631.jpg

Όσον αφορά στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, μόνο μία  στις τέσσερις επιχειρήσεις (από όσες το γνωρίζουν) δηλώνει πως σκοπεύει να ενταχθεί στο μηχανισμό. Όπως προκύπτει, περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό (61,8%) δεν γνωρίζουν το πρόγραμμα ενώ από εκείνες που το γνωρίζουν μόλις 1 στις 4 (23,4%) σκοπεύει να το αξιοποιήσει. Μετά από επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων της έρευνας, εκτιμάται ότι περίπου 100.000 εργαζόμενοι των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενδέχεται να ενταχτούν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.  

Τελευταία Νέα