Ασφαλιστικά Ζητήματα

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικά, φορολογικά ή εργασιακά ζητήματα καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονικά η ένταξη σε ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020 08:43

Με ηλεκτρονική αίτηση οι ασφαλισμένοι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ, θα μπορούν πλέον να ενταχθούν με ελεύθερη επιλογή σε μία από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η διαδικασία της επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς θα γίνεται ηλεκτρονικά και σε περίπτωση μη υποβολής ο ασφαλισμένος θα κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη κατηγορία κάθε κλάδου. 

Σημειώνεται ότι, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, οι περίπου 250.000 υπόχρεοι ασφάλισης στους δυο αυτούς κλάδους είχαν καταταχθεί υποχρεωτικά στην 1η και ελάχιστη ασφαλιστική κατηγορία, η οποία ανέρχεται σε 42 ευρώ για την επικούριση και στα 26 ευρώ για το εφάπαξ. Στις υπόλοιπες δυο κατηγορίες ελεύθερης επιλογής, τα ασφάλιστρα ανέρχονται σε 51 ευρώ για επικούριση και 31 ευρώ για εφάπαξ στην 2η κατηγορία και 61 ευρώ για επικούριση και 37 ευρώ για εφάπαξ στην 3η και υψηλότερη κατηγορία.

Στις περιπτώσεις μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση (μπλοκάκι), η 1η κατηγορία είναι η κατώτατη κατηγορία καταβολής εισφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας θεσπίζεται η καταβολή μίας εισφοράς.

Τελευταία Νέα