Ασφαλιστικά Ζητήματα

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν ασφαλιστικά, φορολογικά ή εργασιακά ζητήματα καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών για 250.000 επιστήμονες

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 07:35

Αλλαγές στις εισφορές θα δούνε, αυτόν τον μήνα, 250.000 επιστήμονες (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι). 

Ειδικότερα, από αυτόν τον μήνα, περίπου 250.000 επιστήμονες θα λάβουν ενιαία ειδοποιητήρια με όλες τις μηνιαίες εισφορές για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ. Στα ενιαία ειδοποιητήρια, που αναρτηθούν ως το τέλος Ιουλίου, θα περιλαμβάνονται όλες οι εισφορές Ιουνίου. Σε αυτά οι ασφαλισμένοι θα κληθούν να επιλέξουν για το επόμενο εξάμηνο και το ύψος της εισφοράς που θα καταβάλουν για επικουρική και εφάπαξ. Τα μηνιαία ποσά για την επικουρική ασφάλιση είναι 43 ευρώ στην πρώτη κατηγορία, 51 ευρώ στη δεύτερη και 61 ευρώ στην τρίτη κατηγορία. Τα αντίστοιχα μηνιαία ποσά για το εφάπαξ είναι 26 ευρώ, 31 ευρώ και 37 ευρώ.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν υποχρεωτικά τις εισφορές της πρώτης κατηγορίας ενώ από Ιούλιο ως Δεκέμβριο του 2020 μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν υψηλότερη κατηγορία. Αν δεν κάνουν καμία επιλογή, θα θεωρηθεί ότι μένουν στην πρώτη κατηγορία. Η επιλογή θα γίνει τον Ιούλιο με την ανάρτηση των εισφορών για τις τρεις κατηγορίες και το ποσό που θα θελήσουν να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι θα περιλαμβάνεται στο ειδοποιητήριο του Αυγούστου με τις εισφορές του Ιουλίου. Εισφορές για επικουρική και εφάπαξ καταβάλλουν μηχανικοί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι ενώ γιατροί και φαρμακοποιοί μόνο για εφάπαξ.

Τελευταία Νέα