Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Στον «πάγο» θα παραμείνουν και φέτος οι αμοιβές όσων λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό αλλά είχαν ήδη κατοχυρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών κατά τον Φεβρουάριο του 2012. Υπάρχει βέβαια πάντα η δυνατότητα σύναψης κλαδικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας για την αύξηση των μισθών που είναι πάνω από τα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός, ήτοι τα 713 ευρώ μεικτά, όμως οι προβλέψεις για σημαντικά υψηλό ποσοστό πληθωρισμού και το νέο έτος δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια για πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα.

Στην δεύτερη φάση περνά η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας ενώ δίνονται διευκρινίσεις για την ψηφιακή απογραφή του χρόνου εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Δώρo Χριστουγέννων θα λάβουν τον επόμενο μήνα όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα, όπως ήδη προβλέπεται και για τους εργαζόμενους στον δημόσιο. Στην ΚΥΑ προσδιορίζονται οι παθήσεις των εργαζομένων που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν κίνδυνο της υγείας τους, που μπορεί να αποφευχθεί αν τηλεργάζονται. Περιγράφεται επίσης η διαδικασία, μέσω της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (για παροχή τηλεργασίας) του εργαζομένου προς τον εργοδότη, καθώς και η διαδικασία επίλυσης διαφοράς σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν αποδεχθεί την αίτηση.

Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις» τόσο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο όσο και για  την εξυπηρέτηση πολιτών.

Ξεκινάει σήμερα η δεύτερη φάση υλοποίησης της Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας που αφορά στην απογραφική διαδικασία του ωραρίου απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις- εργοδότες της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.

Τη δυνατότητα αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας από τον οποίο αφαιρείται το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων, έχουν οι περιστασιακά εργαζόμενοι.

Το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών διατηρούν, υπό προϋποθέσεις, περίπου 30.000 μητέρες ανηλίκων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

To 50% του επιδόματος ανεργίας, για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότησή του, θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι που προσλαμβάνονται το διάστημα αυτό.

Ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου η επέκταση της Ψηφιακή Κάρτας Εργασίας, που ήδη εφαρμόζεται σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ, σε όλους τους κλάδους. Από τον επόμενο μήνα, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα Εργάνη το έντυπο Ε4, που αφορά τον ετήσιο πίνακα προσωπικού.

Τελευταία Νέα