Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα πρέπει έως τα τέλη Φεβρουαρίου το 1.400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας επιθυμούν να καταβάλουν εισφορές για όλο το 2020, αναμένεται να ανοίξει εντός των επόμενων ημερών στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.

Στις 31 Μαρτίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους η πρώτη δόση του επιδόματος γέννησης, ύψους 1.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Παράλληλα, ανακοίνωσε αλλαγές στις προϋποθέσεις για την χορήγηση των επιδομάτων γέννησης, στέγασης και παιδιού σε πολίτες τρίτων χωρών.

Αυξήσεις, ύψους 2,73 έως 27,3 ευρώ μηνιαίως, θα δούνε στους μισθούς τους, απο την 1η Ιουνίου 2020, σχεδόν 1.500.000 μισθωτοί πλήρης απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα λόγω της μείωσης στις ασφαλιστικές εισφορές. 

Μηχανισμός στήριξης αντί για 13η σύνταξη

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 12:46

Παρελθόν θα αποτελέσει η 13η σύνταξη με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο καθώς αντικαθίσταται από έναν μηχανισμό στήριξης μέσω του οποίου θα καταβάλλεται κάθε χρόνο μια σταθερή παροχή στους συνταξιούχους.

Αλλαγές στα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις- εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νομοθεσία φέρνει η Υπουργική Απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. 

Για τον καθορισμό της νέας κλίμακας προστίμων που αφορούν σε παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, θα λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες: η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται, η επανειλημμένη επιβολή κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις (τριών τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων που αφορούν διαφορετικούς χρονικά ελέγχους για ίδιες παραβάσεις κατά την  τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου), ο αριθμός των εργαζόμενων που θίγονται, το μέγεθος της επιχείρησης, το καθεστώς απασχόλησης και η υπαιτιότητα. 

Αναλυτικές πληροφορίες από το ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ

Πολλά και εύλογα τα ερωτήματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με την πρόβλεψη από τη νομοθεσία της υποχρέωσης του εργοδότη για την παροχή χρόνου διαλείμματος κατά την διάρκεια της ημερήσιας εργασίας.

Προς τον σκοπό διευκρίνισης των σχετικών ζητημάτων και της αποφυγής σχετικών παρερμηνειών το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε σχετικά το υπ. αριθμ. πρωτ. 48320/1199/2019 έγγραφο του, με ο οποίο παρέχονται οι σχετικές διευκρινίσεις προς εργοδότες και εργαζομένους.

Διευκρινίσεις προς τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου εξέδωσαν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της Συνομοσπονδίας.

Πόροι 22,4 εκατ. ευρώ για τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και τη συμβουλευτική καθοδήγηση 7.000 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα πρόκειται να διατεθούν μέσω του ΕΣΠΑ

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της άδειας.

Τελευταία Νέα