Στα 406 ευρώ θα αυξηθεί φέτος το Δώρο Πάσχα για 585.000 εργαζόμενους από 371 ευρώ που ήταν, έπειτα από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεδομένου ότι το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα και εφόσον ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από την 1η Απριλίου στα 780 ευρώ από 713 ευρώ, το φετινό Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Απριλίου.