Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Aναλογικά αυξημένη από 01/01/2024 η οικογενειακή παροχή

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 06:15

Aναλογικά αυξημένη από 01/01/2024, όπως αναφέρεται στο οικονομικό νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών και δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, θα είναι η οικογενειακή παροχή που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Την οικογενειακή παροχή λαμβάνει το 50,3% των δημοσίων υπαλλήλων (334.000) και σήμερα κυμαίνεται σε:

  • 50 ευρώ για υπάλληλο με ένα τέκνο,
  • 70 ευρώ για δύο τέκνα,
  • 120 ευρώ για τρία τέκνα,
  • 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και
  • συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (μικτά)

Από 01/01/2024 τα ποσά αυξάνονται σε:

  • 70 ευρώ για ένα τέκνο,
  • 120 ευρώ για δυο τέκνα,
  • 170 ευρώ για τρία τέκνα,
  • 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και
  • συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

Συνεπώς ένας δημόσιος υπάλληλος με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ και με δύο και άνω παιδιά επιπλέον 50 ευρώ, κλπ. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 155 εκ. ευρώ κατ’ έτος.

Τελευταία Νέα