Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυξήσεις στους μισθούς φέρνουν τα μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και την μείωση των φόρων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 06:24

Σημαντικές αυξήσεις θα δουνε στους μισθούς τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για την ενίσχυση των εισοδημάτων και την μείωση των φόρων. Πρόκειται για αυξήσεις που θα γίνουν τόσο σε οριζόντια κλίμακα, όσο και ανάλογα με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, όπως τα εξαρτώμενα μέλη και τη θέση που καλύπτουν.

Συγκεκριμένα, περί τους 663.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο θα δουν οριζόντια αύξηση στους μισθούς τους κατά 70 ευρώ και ετήσιο όφελος περί τα 800 ευρώ καθαρά αν συνυπολογιστούν όλα τα μέτρα ελάφρυνσης, με ημερομηνία ισχύς την 1η Ιανουαρίου 2024. Το μέσο ετήσιο όφελος ανέρχεται σε επιπλέον 1.292 ευρώ μικτά ή 800 ευρώ καθαρά, ανά υπάλληλο και αυξάνεται σε 2.084 ευρώ μικτά ή 1.476 ευρώ καθαρά, αν συνυπολογιστούν και οι επιπλέον αυξήσεις ή απαλλαγές που εφαρμόζονται από το 2023.

Οι πέντε παρεμβάσεις στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων:

  • Οριζόντια αύξηση κατά 70 ευρώ τον μήνα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τόσο του Ενιαίου όσο και των Ειδικών Μισθολογίων. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 557,5 εκ. ευρώ κατ’ έτος.
  • Αύξηση της οικογενειακής παροχής. Ένας δημόσιος υπάλληλος με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ και με δύο και άνω παιδιά επιπλέον 50 ευρώ. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε155 εκ. ευρώ κατ’ έτος.
  • Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέσης ευθύνης. Αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, ενώ αντιστοίχως αφορά και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης των ενστόλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, των ιατρών του ΕΣΥ, των ερευνητών, των προϊσταμένων εκπαίδευσης. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 51,6 εκ. ευρώ κατ’ έτος.
  • Αύξηση των επιδομάτων παραμεθορίου (αύξηση 30%), ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας (αύξηση 15 ευρώ) για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των εξόδων διανυκτέρευσης (αύξηση 25%- 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%) και χιλιομετρικής αποζημίωσης (αύξηση 33%) για όλους τους υπαλλήλους. Το επιπλέον δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 27,9 εκ. ευρώ κατ’ έτος.
  • Επιπλέον των παραπάνω, αυξήσεις στις αποδοχές των Πανεπιστημιακών κατ΄ εφαρμογή σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ και μέσω της θέσπισης επιδόματος βιβλιοθήκης (μεσοσταθμική αύξηση 10%. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 49,8 εκατ. ευρώ για την περίοδο από 07/10/2022 έως 31/12/2023 και σε επιπλέον 40,5 εκατ. ευρώ κατ’ έτος από 1/1/2024 και μετά.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων που αφορούν τόσο το Ενιαίο όσο και τα Ειδικά Μισθολόγια ανέρχεται σε 857,5 εκ. ευρώ μικτά ή 530 εκ. ευρώ καθαρά, (μετά από κρατήσεις και φόρο εισοδήματος) κατ’ έτος από το 2024 και εφεξής. Αξίζει να σημειωθεί πως τα μέτρα που προαναφέρθηκαν είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών μέσα από πολιτικές άμεσης εφαρμογής. Ήδη από τις αρχές του 2023 έχει ξεκινήσει η υλοποίηση μιας σειράς επιπλέον θετικών μέτρων για τους δημοσίους υπαλλήλους όπως:

  • η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
  • η κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
  • η διευθέτηση ειδικών μισθολογικών θεμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, κλπ.
 

Τελευταία Νέα