Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Νέοι εργαζόμενοι: Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εύρεση εργασίας σε επιχειρήσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Τρίτη, 08 Αυγούστου 2023 05:00

Σε δύο κομβικές αλλαγές για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των νέων εργαζομένων προχωρά το υπουργείο Εργασίας με νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εύρεση εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Θα αφορά επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης ενώ το με το νομοσχέδιο μειώνεται η δοκιμαστική περίοδος από τους 12 στους 6 μήνες.

 
 

Το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2019/1152, την απλοποίηση των διαδικασιών στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» και την ενίσχυση του θεσμού της κάρτας εργασίας (ρυθμίσεις για την οργανική διάρθρωση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας) προβλέπει παράλληλα την επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ, όχι μόνο για την αδήλωτη απασχόληση, αλλά και για την υποδηλωμένη. Αναλυτικότερα, για πρώτη φορά, δημιουργείται ψηφιακή πλατφόρμα στην «Εργάνη», στην οποία νέοι επιστήμονες-εργαζόμενοι, εντός και εκτός Ελλάδας, θα μπορούν να αναζητήσουν εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα μειώνεται στους 6 μήνες η 12μηνη δοκιμαστική περίοδος. Μάλιστα, εάν ο εργοδότης, μετά τους έξι μήνες, αποφασίσει να προσλάβει τον εργαζόμενο, τότε λαμβάνεται ως ημερομηνία έλευσης στην επιχείρηση και πλέον ο εργαζόμενος έχει ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους.

Η διάταξη του νομοσχεδίου για τη δημιουργία μηχανισμού εύρεσης εργασίας αναφέρει: «Θεσπίζεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στο πληροφοριακό σύστημα “Εργάνη” του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ανάπτυξη μηχανισμού διασύνδεσης επιστημόνων-εργαζομένων, οι οποίοι διαμένουν εντός και εκτός Ελλάδας, με θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης που ζητούνται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα». Το συγκεκριμένο ψηφιακό εργαλείο θα διασυνδέεται και θα διαλειτουργεί με τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών για την αγορά Εργασίας, την «Εργάνη», την ΑΑΔΕ, τον ευρωπαϊκό κατάλογο ESCO, καθώς και με οποιονδήποτε άλλο φορέα κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας.

ανά εργαζόμενο».

Τελευταία Νέα