Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων σε εργαζόμενους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 11:43

Ευνοϊκές διατάξεις για μισθούς και επιδόματα και καταβολή ολόκληρου του δώρου Χριστουγέννων σε 1.500.000 εργαζομένους που βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης, από 1ης Μαΐου και μετά, φέρνει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. 


Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται ότι η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα της αναστολής σύμβασης θα καταληθεί από το Κράτος με βάση το ποσό της αποζημίωσης που είχαν πάρει οι εργαζόμενοι. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης θα καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό από το δώρο Χριστουγέννων και το τμήμα που αντιστοιχεί στο χρόνο που η σύμβαση εργασίας είχε ανασταλεί θα πληρωθεί από το Κράτος με βάση τα 534 ευρώ της μηνιαίας αποζημίωσης για την αναστολή σύμβασης. Όπως αναφέρει το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τον τρόπο καταβολής επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, «στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σύμβαση των απασχολουμένων τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο (από τον εργοδότη) λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού».


Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη για τη διασφάλιση μισθού του εργαζομένου σε περίπτωση που μπαίνει σε υποχρεωτική 7ήμερη ή 14ήμερη καραντίνα μετά τις διακοπές. Ο μισθός και οι εισφορές για το διάστημα της απουσίας πληρώνονται κανονικά. Αν δεν είναι εφικτή η τηλεργασία, τότε η εργασία που δεν παρασχέθηκε αναπληρώνεται με 3ωρη επιπλέον ημερήσια απασχόληση εντός 4 μηνών μετά την επιστροφή του εργαζομένου από την καραντίνα. Για αυτά τα 3ωρα απασχόλησης δεν καταβάλλονται υπερωρίες γιατί αποτελούν μέρος της μη παρασχεθείσης απασχόλησης λόγω της καραντίνας. Λαμβάνεται, επίσης, μέριμνα για ειδική άδεια 14 ημερών ή και περισσότερων, με πλήρεις αποδοχές σε γονείς με παιδιά ασθενείς από κορονωϊό. Οι γονείς εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν αποδοχές κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Τελευταία Νέα