Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 18:00

Πως θα εφαρμοστεί η τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα

Εργασιακά Νέα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 07:07

Την υποχρεωτική εφαρμογή τηλεργασίας σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων, προβλέπει σχετική διάταξη.

Η εν λόγω διάταξη εντάσσεται στο πλαίσιο λήψης μέτρων άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονωϊού στην Περιφέρεια Αττικής και προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και οι χώροι εργασίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με τη διάταξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν εντός 24ωρου από τη δημοσίευση της διάταξης σε ΦΕΚ να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας- έντυπο ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)». 

Σε περίπτωση παράβασης αυτής της υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.
Επιπλέον, προσαρμόζεται υποχρεωτικά και το ωράριο εργασίας κατά την έναρξη και λήξη του των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του έκτακτου μέτρου, αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. 

Τα προαναφερόμενα ισχύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε ΦΕΚ έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Επίσης, με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, είναι δυνατόν η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, να διαφοροποιηθεί το ποσοστό και να καθοριστούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε έγκαιρα ειδοποιήσεις για φοροτεχνικά ζητήματα.

Terms and Conditions

GDPR Compliance Σεβόμαστε το απόρρητό σας

που θα μας βρείτε

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381