Εργατική Νομοθεσία

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια και ταχύτητα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν εργασιακά, φορολογικά ή ασφαλιστικά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Σε δύο κομβικές αλλαγές για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης των νέων εργαζομένων προχωρά το υπουργείο Εργασίας με νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εύρεση εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Θα αφορά επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης ενώ το με το νομοσχέδιο μειώνεται η δοκιμαστική περίοδος από τους 12 στους 6 μήνες.

Τη νέα, ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) εγκαινιάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών στην διεύθυνση oreina.epidomata.gov.gr.

Τελευταία Νέα