Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Έρχεται η εφαρμογή «Elenxislive» για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022 06:32

Μια ακόμα ψηφιακή εφαρμογή θα παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ μετά την χθεσινή ενεργοποίηδη της εφαρμογής "appodixi". Το νέο εργαλείο θα ονομάζεται «Elenxislive» και θα επιτρέπει στου αρμόδιους να πραγματοποιούν επιτόπιους και άμεσους ελέγχους σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα να γίνει και άμεση κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στους ελεγχόμενους, σε πραγματικό χρόνο.

Μέσα από τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το οικονομικό προφίλ και το φορολογικό παρελθόν της επιχείρησης, να προχωρούν επί τόπου και με γρήγορες διαδικασίες σε διασταυρώσεις στοιχείων, να ελέγχουν τη γνησιότητα ή μη των αποδείξεων από τις ταμειακές μηχανές, να εκδίδουν φύλλα και αναφορές για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στόχος είναι η άμεση διαπίστωση και πιστοποίηση τυχόν παραβάσεων στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των ελέγχων για την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από την ΑΑΔΕ. Καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες με περιορισμό της γραφειοκρατίας και του χρόνου για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

 

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, το «ψηφιακό» σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ ως το τέλους του 2022 προβλέπει:

  1. Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με κριτήριο το προφίλ οφειλετών.
  2. Πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας και η ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.
  3. Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησία.
  4. Επικαιροποίηση και επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια.
  5. Αξιοποίηση δεδομένων καρτών αλλοδαπής και αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
  6. Αυτοματοποιημένο σύστημα επιστροφών φόρου.
  7. Πλατφόρμα ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων που υποβάλλονται χειρόγραφα.
  8. Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
  9. Επικαιροποίηση του αρχείου χρηματοπιστωτικών προϊόντων και αναλυτικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.
  10. Αυτόματη ενημέρωση Ε9 για όσες δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του myProperty.

Τελευταία Νέα