Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η απόκτηση 20 βεβαιώσεων από την Εφορία

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετάρτη, 17 Μαϊος 2023 05:50

Αυτόματες διαδικασίες για τη χορήγηση 20 βεβαιώσεων που αφορούν στο Μητρώο ενεργοποιεί από την επόμενη εβδομάδα η ΑΑΔΕ προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι στις συναλλαγές τους με την Εφορία. Μάλιστα με το νέο καθεστώς για την επαλήθευση των στοιχείων θα εκδίδεται κωδικός γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code).

 
Σήμερα, οι βεβαιώσεις  χορηγούνται στους φορολογούμενους μετά την υποβολή δήλωσης Μητρώου (Δ210 ή Δ211) και μετά την καταχώριση των στοιχείων τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο αν χρειάζεται να προσκομίσουν σε άλλη υπηρεσία εκτός ΑΑΔΕ τις συγκεκριμένες βεβαιώσεις θα πρέπει υποβάλλουν αίτηση για επανεκτύπωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόνο το 2022 έγιναν 20.000 επανεκτυπώσεις με μέσο χρόνο διεκπεραίωσης τις 24 ημέρες ανά αίτηση. Το 2021 ο μέσος χρόνος διεκπεραίωσης μιας αίτησης έφθανε τις 36 ημέρες.
 
Με το νέο σύστημα δεν θα απαιτείται πλέον αίτηση για την επανεκτύπωση των βεβαιώσεων για τις ακόλουθες 20 περιπτώσεις:
 
1. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
 
2. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου.
 
3. Βεβαίωση διόρθωσης προσωπικών στοιχείων φυσικού προσώπου.
 
4. Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 
5. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 
6. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.
 
7. Βεβαίωση εγκαταστάσεων εξωτερικού.
 
8. Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία.
 
9. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 
10. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 
11. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
 
12. Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).
 
13. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου (νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων).
 
14. Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου, βεβαίωση εγκαταστάσεων εσωτερικού.
 
15. Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
 
16. Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 
17. Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 
18. Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
 
19. Βεβαίωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων (ΤΒΕ) υπηρεσιών προς άλλα κράτη-μέλη.
 
20. Βεβαίωση απενεργοποίησης ΑΦΜ.
 
Οι βεβαιώσεις θα επανεκτυπώνονται με ένα «κλικ» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.
 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό εντός του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί η διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την εφορία για πληρωμές, συμψηφισμούς και επιστροφές φόρων με την ανάπτυξη εφαρμογών (applications) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Τελευταία Νέα

ποιοι είμαστε

Το Λογιστικό Γραφείο  More than tax αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη και έμπιστο σύμβουλο σε ό,τι αφορά την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις λύσεις που τους συμφέρουν με αξιοπιστία και συνέπεια.

Ανταποκρινόμαστε ταχύτατα στα αιτήματα που προκύπτουν με ποιότητα, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι αποτέλεσμα της προσωπικής ενασχόλησης με κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η υψηλή πιστότητα των πελατών μας είναι η καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα.

λογιστικο - φοροτεχνικο γραφειο

MoreThanTax - Μαρία Λιαράκου

Διέυθυνση
Καλυψούς 110, Χαροκόπου, 176 76 Καλλιθέα Αττικής
Τηλέφωνο
+30 210 9599381

map