Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Τρεις στους δέκα γλίτωσαν έξτρα φόρους και πρόστιμα έπειτα από προσφυγή στη ΔΕΔ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2023 07:48

Τρεις στους δέκα φορολογούμενους γλίτωσαν έξτρα φόρους και πρόστιμα, έπειτα από σχετικές προσφυγές που έκαναν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτος (Ιανουαρίου- Ιουνίου) συνολικά 4.604 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη ΔΕΔ και εκδικάστηκαν 4.011 προσφυγές φορολογουμένων, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.  Από τις υποθέσεις που εξέτασε η ΔΕΔ για 1.210 υποθέσεις (30,2%) διαπιστώθηκε ότι οι φορολογούμενοι είχαν δίκιο είτε μερικώς είτε συνολικά. Ωστόσο, απορρίφθηκαν συνολικά 2.533 προσφυγές, 21 υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων και 247 απορρίφθηκαν σιωπηρώς επειδή εξέπνευσε η προθεσμία των 120 ημερών για την εξέταση των προσφυγών. Επίσης, τα ίδια στοιχεία της Αρχής έδειξαν πως 1.835 φορολογούμενοι προσέφυγαν στα δικαστήρια για να βρουν το δίκιο τους.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής εκδίδεται  μέσα σε 120 ημέρες από την ημερομηνία που έχει υποβληθεί η υπόθεση στην αρμόδια φορολογική αρχή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.  Αν δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί σχετικά ο υπόχρεος ή δεν επιδοθεί η απόφαση, τότε θεωρείται πως η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχει απορρίψει την ενδικοφανή προσφυγή και ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση αυτής της απόρριψης κατά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας. Υπενθυμίζεται  οι φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν το 50% των ποσών που τους βεβαίωσε ο φοροελεγκτικός μηχανισμός για να εξεταστεί η υπόθεση τους  από τη ΔΕΔ.

Επίσης επισημαίνεται πως  η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά από την 1η Φεβρουαρίου 2023  ηλεκτρονικά. Ωστόσο δεν ισχύει η υποχρέωση υποβολής μόνο, μέσω διαδικτύου, της ενδικοφανούς προσφυγής για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής. Εάν όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει αδυναμία ψηφιακής υποβολής,  τότε η υποβολή μπορεί να γίνει χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Τελευταία Νέα