Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΚΕΑΟ: Μόλις 52.000 οφειλέτες εντάχθηκαν στην πάγια ρύθμιση

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2023 06:54

Δεν έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι οφειλέτες για την επανένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις καθώς, συμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, μέχρι τις 31 Ιουλίου που έληξε η σχετική προθεσμία μόλις 52.000 εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις για χρέη 700 εκ. ευρώ την ώρα που οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 260.000.

Μάλιστα, ήδη από αυτούς απώλεσαν και τη νέα ρύθμιση γύρω στους 10.500. Πλέον, οι οφειλέτες για να αποφύγουν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης θα πρέπει να κάνουν χρήση της πάγιας ρύθμισης οφειλών αποπληρώνοντας σε έως 24 δόσεις. Πλέον ενεργές από τις παραπάνω ρυθμίσεις για την περίοδο του κορωνοιού είναι μόνο 1.355 για οφειλές 15,47 εκ. ευρώ και για τις 120 δόσεις 15.195 για οφειλές 210,01 εκ. ευρώ. Όσον αφορά την ρύθμιση των 72 δόσεων, που ενεργοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, πλέον ενεργές είναι 34.683 για οφειλές 477,33 εκ. ευρώ. Έτσι, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη λήψης αναγκαστικών μέτρων από το ΚΕΑΟ με έμφαση στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα αλλά και σε οφειλέτες με υψηλά χρέη, τα οποία οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά. Μετά την δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοφειλετών αλλά και τη λήξη των παρατάσεων για την επανένταξη σε παλαιές, απολεσθείσες ρυθμίσεις, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τους επικεφαλής του ΚΕΑΟ ρίχνουν το βάρος στην αποτροπή δημιουργίας άλλων οφειλών, καθώς ήδη, τα χρέη έχουν εκτιναχθεί στα 46 δισ. ευρώ.

Τελευταία Νέα