Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

ΑΑΔΕ: Προσυμπληρωμένοι κωδικοί στα έντυπα ΦΠΑ και Ε3 για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 07:18

Προσυμπληρωμένοι θα είναι στο έντυπο του ΦΠΑ και του Ε3  των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών αρκετοί κωδικοί με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 
 

Σύμφωνα με τις φοροελεγκτικές αρχές, τα βασικά μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής της περιόδου 2023- 2024 είναι τα εξής:

  • Να αυτοματοποιηθούν και να ψηφιοποιηθούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ με  την αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.
  • Να εισαχθούν κυρώσεις κυρώσεων για τη μη-διαβίβαση στοιχείων στο MyDATA, ύστερα από μια εύλογη περίοδο προσαρμογής.
  • Να υποχρεωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ .
  • Μέσω χρεωστικών καρτών να γίνεται η πληρωμή προνοιακών επιδομάτων.
  • Να γίνει υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Τα οφέλη που θα έχουν οι επιχειρήσεις  από την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πως θα έχουν ταχύτερες επιστροφές φόρων, θα παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις στα 3 χρόνια και  θα γίνονται υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Να επεκταθούν ταPOS σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.
  • Να τεθεί σε εφαρμογή το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Με τον τρόπο αυτό  θα ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδομής και αγροτικά κ.λπ.) και οι ελεγκτικές αρχές θα είναι ενήμερες σε πραγματικό χρόνο για το τι διακινείται και που πάει.

Τελευταία Νέα