Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Έρχονται πρόστιμα για αδήλωτα μισθώματα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 09:52

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν τα μισθωτήρια ακινήτων,προ του 2014, καθώς με σχετική εγκύκλιο της υπενθυμίζει ότι κάθε λύση μίσθωσης θα πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι συνεχίζεται η μίσθωση.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην δήλωση ακινήτων Ε2 θα θα πρέπει να δηλωθούν μισθώματα, μέχρι και το τέλος του χρόνου της δήλωσης. Σε περίπτωση ελέγχου, σε εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί εκτός από αναδρομικός αυτοτελής φόρος με προσαυξήσεις, ενδέχεται να επιβληθεί και πρόστιμο.

Επιπλέον, πρέπει έως και 30 Σεπτεμβρίου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλουν δήλωση, σε περίπτωση, που μισθωτήριο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014 (όταν δεν ήταν υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων) και είναι σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του, και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο my TAXISnet. Ακόμα πρέπει να υποβληθεί δήλωση, αν το μισθωτήριο έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου. Διαφορετικά η μίσθωση θεωρείται ότι ισχύει.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να ελεγχθούν και οι μισθώσεις κατόπιν συμφωνίας ιδιοκτήτη και ενοικιαστή χωρίς νέο μισθωτήριο, αφού η Εφορία θα θεωρεί σε ισχύ την τελευταίο δηλωμένο μισθωτήριο και θα χρεώνει ανάλογα. Αν δεν δηλωθεί το ανάλογο μίσθωμα στο Ε2 κάθε χρονιάς θα μπορεί μετά από έλεγχο να χρεώσει τα μισθώματα και να επιβάλλει και πρόστιμο. Από το 2021 και έπειτα, στόχος είναι η υποβολή όλων των μισθωτηρίων κατοικιών να γίνεται ηλεκτρονικά και τα μισθώματα που αντιστοιχούν στον ιδιοκτήτη (ή τους συνιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσοστό κατοχής του ακινήτου) θα εμφανίζονται προσημειωμένα στο έντυπο Ε2 της φορολογικής δήλωσης.

Τελευταία Νέα