Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με "κουρεμένα" ενοίκια

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 07:54

Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισόδημα από ενοίκια, με απόφαση του Κράτους, οι οποίοι ήδη έχουν λάβει έκπτωση φόρου 30% για τα «κουρεμένα» ενοίκια. Η κατάργηση της εισφοράς θα ισχύσει για τα φετινά εισοδήματα και συνεπώς η ελάφρυνση θα φανεί στο εκκαθαριστικό της Εφορίας του 2021.

Αυτό σημαίνει ότι ένας φορολογούμενος, ο οποίος έχει αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια, ύψους 20.000 ευρώ, θα διαπιστώσει το 2021 στο εκκαθαριστικό της Εφορίας ότι δεν θα έχει επιβαρυνθεί καθόλου με εισφορά αλληλεγγύης και θα πληρώσει μόνο φόρο εισοδήματος 4.076 φόρο γλιτώνοντας 176 ευρώ. Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες που αποκτούν παράλληλα και εισοδήματα από ενοίκια δεν θα επιβαρυνθούν καθόλου με εισφορά αλληλεγγύης το 2021. Φορολογικό όφελος θα έχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι ενοικιάζουν κάποιο ακίνητο και εισπράττουν εισόδημα.

Το όφελος θα φανεί στο λογαριασμό της Εφορίας που θα προκύψει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2021. Η εισφορά θα καταργηθεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους που αποκτούν εισόδημα από ενοίκια αλλά μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα. 

Τελευταία Νέα