Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Απώλειες για επιχειρηματίες και αγρότες και κέρδη για μισθωτούς έφερε το 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 07:02

Εισοδηματικές απώλειες άνω των 255 εκατ. ευρώ κατέγραψαν το 2018 οι επιχειρηματίες και αγρότες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης. Αντίθετα, οι μισθωτοί είδαν το το συνολικό ετήσιο εισόδημα τους να αυξάνεται κατά 1,077 δις ευρώ ενώ στους κερδισμένους συγκαταλέγονται όσοι εισέπραξαν μερίσματα και όσοι είχαν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.

Ειδικότερα και όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του 2018, 6 στα 10 νοικοκυριά δήλωσαν στην Εφορία εισοδήματα έως 10.000 ευρώ ενώ το μέσο δηλωθέν εισόδημα των νοικοκυριών ήταν 11.628 ευρώ. Συνολικά 1.357.165 πολίτες δήλωσαν εισοδήματα έως 1.000 ευρώ το χρόνο ενώ σε σχέση με τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 ο αριθμός τους διπλασιάστηκε. Με μηδενικό εισόδημα εμφανίζονται 639.860 Έλληνες ενώ 9 στους 10 φορολογούμενους με εισόδημα από ακίνητη περιουσία και 7 στους 10 με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα δήλωσαν εισόδημα έως 10.000 ευρώ.  Ένα στα δυο νοικοκυριά μισθωτών δήλωσε εισόδημα έως 10.000 ευρώ και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ δήλωσε το 83,15%.

Μία στις 3 επιχειρήσεις δήλωσαν κέρδη στην Εφορία ενώ περισσότεροι από 1,9 εκ. φορολογούμενοι πλήρωσαν έξτρα φόρο για μεγαλύτερα εισοδήματα λόγω τεκμηρίων. Με επιπλέον ποσά φόρων χρεώθηκαν 535.866 νοικοκυριά συνταξιούχων, 363.043 εισοδηματίες, 204.300 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και περίπου 1 στους 3 φορολογούμενους με εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα ή 110.645 νοικοκυριά.

Τελευταία Νέα