Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Το Νοέμβριο ξεκινούν οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 11:24

Εντός του Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές τωνδικαιούχων δανειοληπτώνμε την επιδότηση δανείων μέσω του προγράμματος ΓΕΦΥΡΑ για δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού.

Αρχικά, οι πληρωμές θα αφορούνδανειολήπτεςπου έχουν ενέχυρο τηνα΄ κατοικία, έχουν πληγεί από την πανδημία και τα δάνεια τους δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση. Το δεύτερο πακέτο πληρωμών αναμένεται τον Δεκέμβριο για τις άλλες κατηγορίες που θα ενταχθούν στοπρόγραμμα ενώ οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος τουΙανουαρίου του 2021. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ εκπνέει το Σάββατο.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών, τα οποία επλήγησαν από την πανδημία, και προσφέρει επιδότηση εννέα μηνών, η οποία καθορίζεται κλιμακωτά λαμβανομένων υπόψη αντικειμενικών κριτήριων, όπως τα εισοδήματα και το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών(www.keyd.gov.gr)

Τελευταία Νέα