Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το λογιστικό γραφείο MoreThanTax διαθέτει πολυετή πείρα, εξειδικευμένο και άρτια κατηρτισμένο προσωπικό. Φροντίζει να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά ή εργασιακά θέματα, καλύπτουν ολοκληρωτικά τις σύγχρονες ανάγκες επιχειρήσεων, αλλά και ιδιωτών. Παρέχει επίσης Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες με εξειδίκευση στον Ιατρικό Κλάδο και συμβουλές σε ζητήματα ΕΟΠΥΥ

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι δεν θα επιβαρυνθούν επειδή δεν συγκέντρωσαν το 30%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Παρασκευή, 28 Μαϊος 2021 10:12

Δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο εισοδήματος όσοι φορολογούμενοι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων και δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματος από ηλεκτρονικές αποδείξεις. 

Ωστόσο, ακόμα και αν δεν ανήκουν στις «εξαιρέσεις», οι φορολογούμενοι που συγκέντρωσαν πάνω από το 20% θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο ίσο με το 11% του ποσού που δεν κάλυψαν.

Η απαλλαγή ισχύει για:

  • τους φορολογουμένους που ασκούν ατομικές εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα που κατά τη διάρκεια του 2020 είτε αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους είτε θεωρούνται απλά «πληττόμενοι» από τον κορωνοϊό
  • τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες των παραπάνω περιπτώσεων, εφόσον οι συμβάσεις εργασίας τους τέθηκαν σε αναστολή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του 2020
  • τους εργαζόμενους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος
  • τους φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019
  • τους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2020
 

Τελευταία Νέα