Τα συνολικά εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν και φέτος ηλεκτρονικά ανήλθαν σε 7.248.551 εκ των οποίων τα 7.180.009 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 68.542 τα νομικά πρόσωπα. Ο κύριος φόρος των φυσικών προσώπων ανέρχεται σε 2,39 δισ. ευρώ και ο συμπληρωματικός που εξετάζεται είτε να καταργηθεί μελλοντικά είτε να ενσωματωθεί στον κυρίως ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε σε 368 εκατ. ευρώ, σύνολο 3,25 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ο κύριος φόρος είναι 216 εκατ. ευρώ και ο συμπληρωματικός 278 εκατ. ευρώ. Όμως μετά τις μειώσεις και τις απαλλαγές στα φυσικά πρόσωπα το τελικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά είναι 2,093 δισ. ευρώ και τα νομικά πρόσωπα 494 εκατ. ευρώ σύνολο ΕΝΦΙΑ 2,587 δισ. ευρώ.

Τα 1.272.745 νοικοκυριά που θα έχουν μειωμένο φόρο κατά 50% θα πληρώσουν συνολικά 80,8 εκατ. ευρώ. Αξίζει να τονιστεί ότι στα εκκαθαριστικά σημειώματα ο φόρος που προκύπτει μπορεί να πληρωθεί σε 6 διμηνιαίες δόσεις με τις δύο πρώτες να πρέπει να καταβληθούν έως τις 29 Οκτωβρίου και την τελευταία στα τέλη Φεβρουαρίου 2022.